headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Název digitální mapové sbírky: Plzeň a plzeňsko na historických mapách
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://mapy.zcm.cz/
Identifikátor instituce: PNE303
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Kopeckého sady 2, Plzeň, 30150
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Bernhardt
Telefon na kontaktní osobu: +420 778 785 443
Email kontaktní osoby: tbeno@zcm.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: MAREČKOVÁ, Jitka. Hospodářské a lesnické mapy plzeňského panství ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (konec 18. a 1. polovina 19. století). Historická geografie. 2007, 34, 401-428. ISSN 0323-0988. ŠEDO, Ila. Staré mapy Plzně na webu. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 2 [cit. 2021-01-20]. urn:nbn:cz:ik-13037. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13037

Jiné významné informace o sbírce: Sbírka je částečně dostupná také na https://gis.plzen.eu/staremapy/ Sbírka je také dostupná v Manuscriptoriu: http://www.manuscriptorium.com/apps/srchs.php?direct=srch&pid=12904&envLang=cs#search

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 1 800
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 2,5
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 45
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 45

Popisná metadata

Používané formáty: MARC21
Používané metodiky:
Používaná pravidla: AACR2/R
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Indexace pomocí klíčových slov, předmětových, chronologických a geografických hesel.

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ne
Načítání po dlaždicích: Ne
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele:
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník: https://www.zcm.cz/images/dokumenty/ceny_za_skenovani_sbirkovych_predmetu_ze_sbirek_zcm.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Manuscriptorium;


Poslední aktualizace údajů provedena 19/06/2023 12:04:58 uživatelem novotna