headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovská knihovna

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.chartae-antiquae.cz
Identifikátor instituce: ABE459 (mapy a atlasy), SKK/009-02-17/369009 (glóby)
Vědní oblast: 10508 Physical geography

Kontakt

Adresa: Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1-Hradčany-Praha 1
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Hedvika Kuchařová Ph.D.
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: hedvika@strahovskyklaster.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: KŘIVSKÝ, Pavel. Strahovská mapová sbírka. Z dějin geodézie a kartografie. 1982, , 124-130. ISBN 978-80-7037-213-5. ISSN 0232-0916.

Jiné významné informace o sbírce: Základní informace na https://www.strahovskyklaster.cz/mapova-sbirka. Obsahuje mapy a atlasy 17.-19. století, glóby 17.-19. století.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 1420 map, 15 glóbů, cca 40 atlasů
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 80%
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 3 000
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 40
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 3 000

Popisná metadata

Používané formáty: MARC21
Používané metodiky: NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Certifikovaná metodika. Praha
Používaná pravidla: AACR2/R, RDA
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw: Tritius, pokračovatel Clavia indexace: klíčová slova, předmětová hesla, geografická hesla

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: https://www.strahovskyklaster.cz/studovna
Ceník:

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Virtuální mapová sbírka; Nepřispívá do vyšších celků;


Poslední aktualizace údajů provedena 16/02/2019 17:14:46 uživatelem novotna