headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mollova mapová sbírka, Moravská zemská knihovna v Brně

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://www.mapy.mzk.cz
Identifikátor instituce: BOA001
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: Kounicova 65a, Brno 60187
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jiří Dufka
Telefon na kontaktní osobu: 541 646 156 (Studovna rukopisů a starých tisků)
Email kontaktní osoby: rukopisy@mzk.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: KUCHAŘ, Karel. Mapová sbírka B.P. Molla v Universitní knihovně v Brně. Praha: SPN, 1959. Publikace vědeckých knihoven. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=1150249
KUCHAŘ, Karel. Mapová sbírka Pavla Bernarda Molla. Kartografický přehled. 1956, 10, 107-113.
Papp, Júlia: The Catalogue of Bernhard Paul Moll (1697-1780) and His Atlas Hungaricus. Imago Mundi. Jul2005, Vol. 57 Issue 2, p185-194. 10p. ISSN 0308-5694
Papp, Júlia: Bernhard Paul Moll XVIII. századi magyarországi térkép- és látképkatalógusa. In: Geodézia és Kartográfia, 2004/11. http://real-j.mtak.hu/18366/11/GeK_2004_11.pdf
Popescu, Traian – Wollmann, Volker: Localităţi miniere din Transilvania, Banat şi Maramureş într-un atlas din secolul al XVIII-lea. Sibiu : Honterus, 2013. ISBN 978-606-8573-00-7
DUFKA, Jiří. 2009. Katalogizace Mollovy mapové sbírky. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5. - 6. listopadu 2008. Olomouc: Sdružení knihoven České republiky; Vědecká knihovna v Olomouci. ISBN 978-80-7053-283-6. S. 253–259.

Jiné významné informace o sbírce: https://www.mzk.cz/o-knihovne/fondy/mapy

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu:
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%):
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 12106
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 12106

Popisná metadata

Používané formáty: MARC21
Používané metodiky: NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA.; NOVOTNÁ, Eva. 2014. Ce
Používaná pravidla: AACR/2, RDA, ISBD
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw:Aleph standardy: METS, MODS indexaci pomocí: geografických hesel, předmětových hesel

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: imageserver
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník: https://www.mzk.cz/cenik-placenych-sluzeb-poplatku-v-kc

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Digitální knihovna; Kramerius; Manuscriptorium; Staremapy.cz; Oldmapsonline.org; Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 09:43:17 uživatelem kloudova