headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapová sbírka Vědecké knihovny v Olomouci

Název digitální mapové sbírky: Digitální knihovna map
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://kramerius.kr-olomoucky.cz/search/r.jsp?offset=0&forProfile=facet&fq=model_path:map*
Identifikátor instituce: OLA001
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Bezručova 659/2, Olomouc 9, 779 11
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jiří Glonek
Telefon na kontaktní osobu: +420 585 205 385
Email kontaktní osoby: hf@vkol.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
HRBÁČOVÁ, Jana, ed. a KRUŠINSKÝ, Rostislav, ed. Chrám věd a múz: 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 390 stran. ISBN 978-80-7053-311-6.

Jiné významné informace o sbírce:
1. GLONEK, Jiří. Nejstarší mapa ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska ..., 2008, 2007, s. 21-43. ISBN 978-80-7053-276-8.
2. GLONEK, Jiří. Atlasy Claudia Ptolemaia ve Vědecké knihovně v Olomouci do roku 1550. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5. - 6. listopadu 2008 / Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci et al., 2009 s. 55-67.
3. GLONEK, Jiří a NOVOTNÝ, Lubomír. Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.-18. století a jejich díla ve fondech VKOL. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska ..., 2006, 2005, s. 53-61. ISBN 80-86249-34-4.
4. GLONEK, Jiří. Neobvyklý kartografický exemplář z mapové sbírky VKOL - tzv. mapa Schlaraffenlandu. Krok, 2006, 3(3), s. 43-45. ISSN 1214-6420.
5. KUPČÍK, Ivan. Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 135 s. ISBN 978-80-244-2580-1.
6. https://www.vkol.cz/stare-mapy-1
7. GLONEK, Jiří. Na Jeseníky!: o putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-7053-327-7. Bém, Mojmír et al. Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. 1. vydání. Olomouc: Olomoucký kraj, 2015. 279 stran. ISBN 978-80-87982-32-7.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 5000
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 10%
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 2674
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 586
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 2684

Popisná metadata

Používané formáty: MARCXML, FOXML
Používané metodiky:
Používaná pravidla: AACR/2, RDA, ISBD(CM), ISBD(A), MODS, Dublin Core
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Sbírka map netvoří zvláště vyčleněný fond; většina starých map se nachází ve starých tiscích, takže analytickým popisem v rámci katalogizace disponuje dosud pouze malá část.

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 300 DPI (jpeg200)
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: IIP server, Kramerius
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: 245 GB
Formát dat pro archivaci: TIFF (300-600 DPI)
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat: TIFF

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: TIFF
Licence:
Ceník: https://www.vkol.cz/cenik-vkol

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby: exkurze, oceňování (znalecké posudky), reprodukční služby a výroba faksimile na požádání-viz: https://www.vkol.cz/reprograficke-sluzby

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Digitální knihovna; Manuscriptorium; Registr digitalizace; Staremapy.cz; Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 02/08/2023 10:56:43 uživatelem novotna