headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Sbírka map a plánů Národního zemědělského muzea

Název digitální mapové sbírky: Staré lesní mapy
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.starelesnimapy.cz
Identifikátor instituce: CES: NZM/002-05-10/225002
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: NZM, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Jméno kontaktní osoby: Bc. Jana Jakubská
Telefon na kontaktní osobu: 220 308 161
Email kontaktní osoby: jana.jakubska@nzm.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: FENCL, Petr, Sbírka map a plánů archivu Národního zemědělského muzea Praha, In: Prameny a studie: odkaz zahradního architekta Františka Thomayera, č. 42, Praha: Národní zemědělské muzeum 2009, s. 136-137. STEINOVÁ, Šárka, František Thomayer. Život a dílo zahradního architekta, Praha: Národní zemědělské muzeum Praha 2008. STEINOVÁ, Šárka, Česká zahradní architektura konce 19. století až 1. poloviny 20. století v zrcadle archivních pramenů, in: Paginae historiae: sborník Národního archivu, sv. 24, č. 1, Praha: Národní archiv 2016, s. 240-265.

Jiné významné informace o sbírce: lesní mapy a zahradní plány z 16. - 20. stol. Sbírka je integrována v databázi Staré lesní mapy.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 1109
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 10
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 4248
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 4248

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií. 2015.; NOVOTNÁ, Eva. 2014. Certifikovaná metodika pro ka
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Sw: Bach, klíčová slova, chronologická, předmětová a geografická hesla

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: Zoomify
Nároky na PC pro uživatele: Adobe Flash Player
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat: 300 dpi ve formátu JPG, PDF, TIFF nebo R

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: 300 dpi ve formátu JPG, PDF, TIFF nebo RAW
Licence: https://www.nzm.cz/sbirka/badatelsky-rad
Ceník: https://www.nzm.cz/sbirka/cenik-sluzeb-a-reprodukcnich-poplatku

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků:


Poslední aktualizace údajů provedena 18/02/2019 15:55:24 uživatelem Abulafia