headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapová sbírka Geografického ústavu Masarykovy univerzity

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://mapy.geogr.muni.cz
Identifikátor instituce: IČO: 00216224
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: Geografický ústav, Kotlářská 2, 61137 Brno
Jméno kontaktní osoby: Zdeněk Stachoň
Telefon na kontaktní osobu: +420 549 494 925
Email kontaktní osoby: zstachon@geogr.muni.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
DRÁPELA, Milan Václav. Mapová sbírka katedry geografie. Scripta Facultatis Scientarium Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis^^Geographia 1. 1976, , 17-22. Dostupné také z: http://www.sci.muni.cz/geobib/scripta/1976/Scripta_1976_Dr%c3%a1pela.pdf
CAHEL, Marek. Analýza a návrh využití vybraných map z archivu Geografického ústavu Masarykovy univerzity. 2011. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/269686/prif_b/. Vedoucí práce Zdeněk Stachoň.
VACULÍK, Jan. Návrh procesu digitalizace a zpřístupnění mapového fondu Geografického ústavu Masarykovy univerzity. 2010. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/223094/prif_b/. Vedoucí práce Zdeněk Stachoň.
NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovny-soucasnosti/knihovny-soucasnosti-2016/view
SEMOTANOVÁ, Eva a Robert ŠIMŮNEK. Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000. ISBN 80-7286-008-9.

Jiné významné informace o sbírce: https://mapy.geogr.muni.cz/osbirce.html

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 3200
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 18
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 3750
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 2344

Popisná metadata

Používané formáty: MARc xml
Používané metodiky: STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a Jan RUSSNÁK. 2014. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl.; ST
Používaná pravidla: RDA
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw: https://aleph.muni.cz/

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 300 dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: Zoomify
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník:

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ano
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: Digitalizované mapy jsou opatřeny permanentními unikátními identifikátory a uloženy tak, aby byla zajištěna jejich co nejlepší dlouhodobá ochrana.

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Manuscriptorium; Registr digitalizace; Staremapy.cz;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 08:36:51 uživatelem kloudova