headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapy a technické výkresy, Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení správy fondů a sbírek Třeboň

Název digitální mapové sbírky: SOA Třeboň-Digiarchiv - Mapy a technické výkresy
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://digi.ceskearchivy.cz/mapy_a_technicke_vykresy
Identifikátor instituce: JHE 501
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň
Jméno kontaktní osoby: ing. Martin Hankovec, vedoucí odděl. IT
Telefon na kontaktní osobu: +420 605 247 438
Email kontaktní osoby: martin.hankovec@ceskearchivy.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
KALNÝ, Adolf. Jihočeské rybníky na starých mapách z fondů SOA Třeboň. České Budějovice 1989.
FENCL, Pavel a kol.: Svědectví map. Mapy lesa, Praha 2005.
KALNÝ, Adolf (ed): Myslivost a lovy ve starých vyobrazeních. Třeboň, rok neuveden. Archivum Trebonense [online]. V Třeboni: Státní archiv, 1971 [cit. 2019-02-15]. ISSN 0231-7486. Dostupné z: http://digi.ceskearchivy.cz
HADAČ, Václav, HANESCH, Josef, NAVRÁTIL, František, ŠTREJN, Zdeněk a Jiří ZÁLOHA. 1959. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3, Státní archiv v Třeboni. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra. Průvodce po státních archivech; 10.
VESELÝ, Jan. Erinnerung an das Archiv zu Wittingau. Prag: Veselý, 1871.
NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovny-soucasnosti/knihovny-soucasnosti-2016/view
HRDLIČKOVÁ, Markéta. 2013. Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Knihovna plus [online]. Č. 1 [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus131/hrdlic.htm. ISSN 1801-5948.

Jiné významné informace o sbírce: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 2 655
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%):
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 7 148 snímků
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 6710 položek
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 7 148 snímků

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií. 2015.
Používaná pravidla: Dublin Core
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw. Bach, klíčová slova

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: https://www.ceskearchivy.cz/images/pdf/badatelsky-rad2023.pdf
Ceník: https://www.ceskearchivy.cz/images/pdf/sazebniky/sazebnik_2022_cely.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz; Virtuální mapová sbírka; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 09/10/2023 12:59:26 uživatelem novotna