headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Národní archiv leteckých měřických snímků

Název digitální mapové sbírky: Národní archiv leteckých měřických snímků
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
Identifikátor instituce: IČO: 60458500 (ČÚZK) IČO: 60162694 (MO)
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Petr Dušánek
Telefon na kontaktní osobu: +420 466 023 429
Email kontaktní osoby: petr.dusanek@cuzk.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
DUŠÁNEK, Petr, POTŮČKOVÁ, Markéta a Jindřich HODAČ. Historical aerial images of Czechia-archiving and applications in landscape studies [on-line]. Praha: Zeměměřický úřad, 2019. On-line prezentace. Workshop Euro SDR. Dostuppné z http://www.eurosdr.net/sites/default/files/images/inline/02_dusanek-potuckova-hodac_histaiczechia.pdf
TLAPÁKOVÁ, L., ŠAFÁŘ, V.: Výběr archivních leteckých měřických snímků na základě údajů databáze eagri.cz. Geodetický a kartografický obzor, 62/104, 2016, č. 10, s. 219-223.
ŠAFÁŘ, V., TLAPÁKOVÁ, L.: Alternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků. Geodetický a kartografický obzor, 62/104, 2016, č. 12, s. 253-257. AUGUSTÝN, R.: ODPOVIM - Odpovídač polohových informací o melioracích, Geodetický a kartografický obzor, 62/104, 2016, č. 11, s. 233-237.
ŠAFÁŘ, V., KAŇA, D.: Úskalí při definování parametrů vnitřní a absolutní orientace archivních leteckých měřických snímků. Geodetický a kartografický obzor, 65/107, 2019, č. 2, s. 21-29.
KLUSOŇ Z., VÍTEK K.: Historie vojenského leteckého snímkování pro účely mapování a dálkového průzkumu Země, Vojenský geografický obzor, 2018, č. 1, s. 38-45

Jiné významné informace o sbírce:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(b2oiq2ucgvrvtrvzx2zvkwgm))/Default.aspx?mode=TextMeta&text=lms&side=lms&menu=40
Letecké měřické snímky jsou archivované v analogové formě v Archivu leteckých měřických snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Čs. Odboje 676, 518 16 Dobruška). Snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Od roku 2003 jsou snímky pořizovány ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva obrany České republiky.
Konečné zpracování se předpokládá do roku 2030.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 366 550
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 50
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 366 550
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 366 550
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 144 065

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky:
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Metadata: Název snímku, Prvky vnější orientace (-Y_JTSK, -X_JTSK, H_Bpv, Omega, Phi, Kappa) Prvky vnitřní orientace (U historických jen ohnisková vzdálenost), datum pořízení, georeferenční soubor.

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: Aplikace je optimalizována pro webové prohlížeče IE 9+, Fire
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat: 252 TB
Formát dat pro archivaci: jpeg2000
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat: tiff, txt

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: tiff, txt
Licence: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf
Ceník: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: Ano

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Nepřispívá do vyšších celků;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 09:48:07 uživatelem kloudova