headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Velkostatek Přísečnice Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Název digitální mapové sbírky: Velkostatek Přísečnice
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://vademecum.soalitomerice.cz
Identifikátor instituce: Číslo NAD: 214000010-221
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Krajská 48/1, Litoměřice 41201
Jméno kontaktní osoby: Hana Legnerová
Telefon na kontaktní osobu: 477 755 960
Email kontaktní osoby: legnerova@soalitomerice.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Křivánek, František, ed. Acta Litomericensia: Sborník studií pracovníků archivu. Sv. 1/1978. Litoměřice: St. oblastní archív, 1978. 88, [2] s.
Macek, Jaroslav a kol. Státní archiv v Litoměřicích: průvodce po archivních fondech. Vyd. 1. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1956- . sv. Průvodce po státních archivech; sv. 16. https://ndk.cz/uuid/uuid:90711df7-2185-40f9-8ade-67b6062450eb
Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích: stručný průvodce = Tschechische Republik - Staatliches Gebietsarchiv in Litoměřice: Kurzführer = Czech Republic - State regional archive in Litoměřice: brief guidebook. Vyd. 1. Litoměřice: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2007. 96 s. ISBN 978-80-254-1924-3.https://kramerius.svkul.cz/search/i.jsp?pid=uuid:273e0bf8-e1e7-4cfe-b396-c8c6881b8e23
NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovny-soucasnosti/knihovny-soucasnosti-2016/view

Jiné významné informace o sbírce: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps
Virtuální mapová sbírka vznikla v rámci projektu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví". Mapy jsou součástí archivního fondu Velkostatek Přísečnice, zachycují krajinu středního Krušnohoří a Podkrušnohoří, která prošla v důsledku masivní důlní činnosti ve dvacátém století obrovskými změnami.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 981
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 100%
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 981
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 68
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 976

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky:
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: SW: Bach materiál zpracován v minulosti na základě Metodických návodů a instrukcí pro zpracování archivního materiálu, Praha 1960

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 600dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: http://www.soalitomerice.cz/badatelsky-rad/
Ceník: http://www.soalitomerice.cz/cenik-sluzeb-statniho-oblastniho-archivu-v-litomericich/

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Virtuální mapová sbírka;


Poslední aktualizace údajů provedena 02/09/2023 22:15:16 uživatelem novotna