headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

Název digitální mapové sbírky: Archivní mapy
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://archivnimapy.cuzk.cz/
Identifikátor instituce: 610000110 (NAD)
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8-Kobylisy
Jméno kontaktní osoby: RNDr. Miroslav Kronus, Mgr. Martin Buchlovský
Telefon na kontaktní osobu: +420284 041 619; 284 041 618
Email kontaktní osoby: martin.buchlovsky@cuzk.cz, miroslav.kronus@cuzk.cz,

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Machanová Miluše: Ústřední archiv geodézie a kartografie. In: Geodetický ústav v Praze – sborník k dvacetileté činnosti ústavu 1954-1974. Praha 1974, s. 45-48. NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf NOVOTNÁ, Eva, Simona HARAŠTOVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Monika MÜLLEROVÁ, Blanka SMEJKALOVÁ a Alena ŠONKOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. Knihovna. 2017, 28(1), 20-44. ISSN 1801-3252. NOVOTNÁ, Eva, Simona HARAŠTOVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Monika MÜLLEROVÁ, Blanka SMEJKALOVÁ a Alena ŠONKOVÁ. Online Availability of Selected Czech Digitized Map Collections in the Czech Republic. Knihovna. 2017, 2017(1). ISSN 1802-8772. Dostupné také z: http://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2017-1/reviewed-articles/online-availability-of-selected-czech-digitized-map-collections-in-the-czech-republic

Jiné významné informace o sbírce: http://uazk.cuzk.cz

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 182840
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 30%
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 230 000
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 86 000
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 190 000

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: interní standard ZÚ pro publikaci geodat
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw: Bach indexace pomocí klíčových slov a geografických hesel

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat: jpeg nebo podle požadavků

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: jpeg nebo podle požadavků
Licence: Zveřejnění reprodukce archiválie ÚAZK se nezpoplatňuje a není třeba žádat o souhlas. Požadujeme však
Ceník: https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Cenik-UAZK.aspx

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ano
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Nepřispívá do vyšších celků;


Poslední aktualizace údajů provedena 08/10/2020 11:27:47 uživatelem novotna