headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Sbírka map a plánů Národního archivu

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/
Identifikátor instituce: NAD 324
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Jméno kontaktní osoby: PhDr. Filip Paulus
Telefon na kontaktní osobu: 974 847 261
Email kontaktní osoby: filip.paulus@nacr.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Roubík, F.: Sbírka map a plánů v archivu ministerstva vnitra v Praze in: Sborník Archivu ministerstva vnitra, sv. 6, Praha 1933, s. 342-352; Roubík, F.: Rukopisné mapy od 16. do poloviny 18. století ve Státním ústředním archivu v Praze in: Sborník archivních prací 11, Praha 1961, s. 136-186; PAULUS, Filip. Deník Sbírky map a plánů: pramen k historii jedné etapy rozvoje mapové sbírky 1920-1942. Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní ústřední archiv, 1992-, 2012(20), 203-240. ISSN 1211-9768.

Jiné významné informace o sbírce: http://www.portafontium.eu/cbguide/na/324

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 18 bm
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 18
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 5779
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): nelze určit
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 4800

Popisná metadata

Používané formáty: xml
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: jednotek v e-katalogu: 3800 SW: Janus, ProArchiv indexace: předmětová hesla, geografická hesla, chronologická hesla

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: Zoomify
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: 1 TB
Formát dat pro archivaci: tiff (600 DPI)
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat: tiff nebo podle požadavků

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: tiff nebo podle požadavků
Licence: viz žádost o povolení k publikování
Ceník: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/cenik_07_12_15-1.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ano
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz; Virtuální mapová sbírka;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 10:48:27 uživatelem kloudova