headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Sbírka map a plánů Archivu hlavního města Prahy

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica
Identifikátor instituce: AMP NAD 1575
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Archiv hlavního města Prahy Archivní 6 149 00 Praha 4
Jméno kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Jaroslava Veselá
Telefon na kontaktní osobu: Jaroslava.Vesela@praha.eu
Email kontaktní osoby: 236 004 060

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: VOJTÍŠEK, Václav. Staré plány pražské. Praha: Česká společnost zeměvědná, 1912. Knihovna české společnosti zeměvědné v Praze.

Jiné významné informace o sbírce:

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 8 332
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%):
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 433
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 433

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw Pro Archiv, standardy pro popis: Dublin Core a MIX

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele:
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník: http://www.ahmp.cz/page/docs/cenik_2019.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ano
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: export do: NAKI, MHMP IPR

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 10:47:26 uživatelem kloudova