headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky


autor projektu:

Mapová sbírka Univerzity Karlovy


Kartografické památky patří mezi nejvíce ohrožené kartografické dědictví. Prvním krokem k jejich ochraně a záchraně je jejich popis a zpřístupnění. Digitalizace mapových sbírek patří dnes neodmyslitelně k paměťovým institucím. Umožňuje také zpětnou vazbu specialistů.

Databáze digitalizovaných mapových sbírek je otevřená všem mapovým fondům a slouží především správcům, ale i badatelům a vědcům. Vznikla v roce 2017 jako jedna z iniciativ otevřené platformy pro kartografické dokumenty při Národním komitétu UNESCO.

Pokud chcete evidovat svou digitalizovanou mapovou sbírku nebo máte připomínky k obsahu kontaktujte, prosím, správce stránek.
TOPlist
Počet přístupů od 25. 10. 2017