headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapová sbírka Národní knihovny České republiky (Oddělení rukopisů a starých tisků)

Název digitální mapové sbírky: Manuscriptorium
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.manuscriptorium.com/cs
Identifikátor instituce: ABA018
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: Klementinum 190, 11000 Praha 1
Jméno kontaktní osoby: Fryje, Jakub, Mgr.
Telefon na kontaktní osobu: 221 663 414
Email kontaktní osoby: jakub.fryje@nkp.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: SOBOTKA, Jan. Lobkowiczká mapová sbírka. Praha: Národní knihovna ČR, 2017. ISBN 978-80-7050-682-0. Sobotka Jan, Lobkovická mapová sbírka, Praha 2017; Sobotka Jan, Kreibichovy rukopisné mapy jihozápadní části Boleslavského kraje z let 1809-1817, in : Manu propria, ed. Adamaitis Zuzana - Paličková Tereza, Praha 2012, s. 199-218; Roubík František, Soupis map českých zemí 1-2, Praha 1952-1955 NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovny-soucasnosti/knihovny-soucasnosti-2016/view

Jiné významné informace o sbírce: https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/rukopisy-inkunabule-a-stare-tisky/mapy-a-grafika ; https://kba.vkol.cz/uploads/composer/sq5bp6ge9c-BA2015-sobotka.pdf

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 755
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): ca 90
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 675
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 177
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 675

Popisná metadata

Používané formáty: MARC21
Používané metodiky: NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21. Certi
Používaná pravidla: RDA
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Popisuje se do sw Aleph 21

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu:
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník:

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: e-Sbírky; Manuscriptorium; Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 08:40:31 uživatelem kloudova