headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapová sbírka Národního technického muzea

Název digitální mapové sbírky: Virtuální mapová sbírka
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://chartae-antiquae.cz/
Identifikátor instituce: CES: NTM/002-04-30/116002
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Národní technické muzeum, Praha 7, Kostelní 42
Jméno kontaktní osoby: ing. Antonín Švejda
Telefon na kontaktní osobu: 777 710 808
Email kontaktní osoby: Antonin.Svejda@ntm.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: FIALA, František.: Seznam map a plánů Čech, Moravy a Slezska i ČSR (1518-1923) v geodetickém oddělení Technického musea československého. In: Věstník Technického musea 11. Praha 1924, s. 1-63 HŮRSKÝ, Josef. O jedné z rarit Mapové sbírky národního technického muzea v Praze. Z dějin geodézie a kartografie. 1986, , 119-125. ISBN 978-80-7037-213-5. ISSN 0232-0916. ŠKOPOVÁ, Otilie. Mapová sbírka NTM. Z dějin geodézie a kartografie. 1986, , 7-18. ISBN 978-80-7037-213-5. ISSN 0232-0916. NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a Antonín ŠVEJDA. 2018. Astronomy: catalogue of the exhibition. Prague: National Technical Museum, 2018. 223 stran. ISBN 978-80-7037-282-1.

Jiné významné informace o sbírce: https://stary-web.ntm.cz/muzeum/sbirkova-oddeleni/exaktni-vedy-geodezie/sbirka-map Vydavatel NTM a editor Antonín Švejda: Z dějin geodézie a kartografie. 1981- . Editor Antonín Švejda. Praha: Národní technické muzeum. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 6 000
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%):
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 9 000
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 6 000
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 9 000

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky:
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: indexace v evidenční kartě: klíčová slova, předmětová a chronologická hesla inventární číslo, název v originále

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 600 dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: Zoomify
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: Smlouva o užití reprodukce, posílá se na požádání.
Ceník: https://www.ntm.cz/file/b6dd5d300c7ea963e86745962b9ae138/350/Cenik_NTM_2023.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: 44 x 3D glóbů

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz; Virtuální mapová sbírka;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 08:54:38 uživatelem kloudova