headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Digitální mapový archiv České geologické služby

Název digitální mapové sbírky: Archivní fondy ČGS - databáze map; Mapový archiv ČR
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.geology.cz/app/archiv/mproz.php?tt_=i
Identifikátor instituce: IČO 00025798
Vědní oblast: 10505 Geology

Kontakt

Adresa: Kostelní 26, 17006 Praha 7
Jméno kontaktní osoby: Ing. Katarína Černá
Telefon na kontaktní osobu: +420234742204
Email kontaktní osoby: katarina.cerna@geology.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
Digitální mapový archiv (DMA) představuje unikátní kolekci tištěných i rukopisných geovědních map z ČR a celého světa. Dokumenty tvoří především odvozené mapy s vrstvou z nejrůznějších geologických vědních oborů v různých měřítkách. Součástí jsou i mapy věnované báňské tematice na území ČR z období 16.- 20. století. Tato kolekce obsahuje i náhledy báňských map patřící do fondů spolupracujících institucí a archivů ČR. DMA kromě databázové aplikace obsahuje i mapovou aplikace Mapový archiv ČR, která umožňuje vyhledat a zobrazit lokalizované zákresy map pro území České republiky, které jsou uloženy v Archivu ČGS. Výsledkem vyhledávání je bibliografická informace a odkaz na náhled naskenované mapy. ČEJCHANOVÁ, Alena. Historické geologické mapy Čech a Moravy. Praha: ČGS, 2008.; Kozák, Jan et al. Early geological maps of Europe: Central Europe 1750 to 1840. Cham: Springer, [2016], ©2016. xiii, 155 stran.; Habel, Johann Philipp. Description of the brown coal mine in the archbishopric estate of Světec. Prague: Czech Geological Survey, 2012. 72 s. ; Hibsch, Josef Emanuel, Čejchanová, Alena, ed. a Cajz, Vladimír, ed. Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche Praha: Česká geologická služba, 2009. 1 atlas (3 s., 21 mapových listů). NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf NOVOTNÁ, Eva,

Jiné významné informace o sbírce:
- informace o mapovém archivu ČGS: http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv;
- informace o mapovém archivu ČGS v angličtině: http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive;
- mapová aplikace pro mapy z území ČR: http://mapy.geology.cz/mapovy_archiv_cr;
- informace o mapovém fondu: http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv/sbirka-map;
- informace o mapovém fondu v angličtině: http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive/collection-of-maps

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 88900
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 90
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 59 000
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 59 000

Popisná metadata

Používané formáty: TIF, JPG1, JPG2
Používané metodiky: Pro výrobu náhledů map se používá program Zoner Photo Studio
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Katalogizace v sw_ Access, zobrazení pomocí ORACLE Popis hlavních položek: název dokumentu; podnázev dokumentu; autoři; rok vydání; vydavatel; měřítko; edice; soubor dokumentů; typ dokumentu; typ mapy; listoklad; země/stát; geografická jednotka; ISBN; ISSN; informace o uložení TIF - 400dpi, 24bit nebo 8 bit, bez komprimace JPG1 vyrobené z formátu TIF, použity původní parametry a 50% kompresí je docíleno zmenšení výstupního obrazu na maximální velikost 5000×5000 pixelů za současného zachování

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 96dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ne
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: ORACLE
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: 110GB
Formát dat pro archivaci: TIFF
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat: TIFF

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: TIFF
Licence: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/ziskani-dat
Ceník: http://www.geology.cz/extranet/kestazeni/cenik_poskytovani_dat.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: Zpřístupnění uživatelům mimo organizaci pomocí publikační webové aplikace; poskytování služeb v rámci prezenčního studia v badatelně instituce; poskytování naskenovaných obrazů pro výzkumné projekty pracovníků ČGS; prodej dat podle ceníku ČGS

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Nepřispívá do vyšších celků;


Poslední aktualizace údajů provedena 28/07/2023 10:34:07 uživatelem kloudova