headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Sbírka map a atlasů Knihovny Benediktinského opatství Rajhrad

Název digitální mapové sbírky: Virtuální mapová sbírka
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.chartae-antiquae.cz/
Identifikátor instituce: BOE950
Vědní oblast: 50701 Cultural and economic geography

Kontakt

Adresa: Muzeum Brněnska, p.o. - Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jiří David, Ph.D.
Telefon na kontaktní osobu: 547 229 099, 737 447 897
Email kontaktní osoby: j.david@muzeumbrnenska.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Křivová, Petra: Sbírka map a atlasů v knihovně Benediktinského opatství v Rajhradě. Sborník Muzea Brněnska 2007, s. 79–85; Křivová, Petra: Mapová sbírka knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: 16. ročník. Olomouc 2007, s. 17–19.

Jiné významné informace o sbírce: Mapy evropských zemí a městské plány ze 17.–19. století, největší počet map pochází z 18. století. Mapovou sbírku digitalizoval VÚGTK v rámci svého projektu NAKI Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Z kapacitních důvodů jsme od nich digitalizáty nepřebírali.Sbírka je přístupná k prezenčnímu studiu ve studovně Památníku písemnictví na Moravě. http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 1106 map, 25 atlasů
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 100
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 5973
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy):
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 5973

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky:
Používaná pravidla: AACR/2
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw Clavius chronologická a geografická hesla

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 200-600 dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: https://www.muzeumbrnenska.cz/images/dokumenty/knihovni_rad_muzeum.pdf
Ceník:

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz; Virtuální mapová sbírka; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 10:46:38 uživatelem kloudova