headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Název digitální mapové sbírky: Digitální mapová sbírka
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.mapovasbirka.cz
Identifikátor instituce: ADB065, NAD 901100280
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: Albertov 6, Praha 2, 128 43
Jméno kontaktní osoby: PhDr. et Mgr. Eva Novotná
Telefon na kontaktní osobu: +420 221 951 355
Email kontaktní osoby: mapcol@natur.cuni.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
1. NOVOTNÁ, Eva, Josef CHRÁST a Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ. Poklady Mapové sbírky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3537-8.
2. NOVOTNÁ, Eva a Jaroslav URIK. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Geodetický a kartografický obzor. 2017, 63, 109-114. ISSN 1805-7446.
3. MOJDL, Jiří. Státní sbírka mapová: mapová sbírka Geografického ústavu ČSAV: její vznik, vývoj a současnost. Z dějin geodézie a kartografie. 1982, , 131-148. ISSN 0232-0916.
4. KUPČÍK, Ivan. The State Map Collection in Prague. Imago Mundi. 1983, roč. 35, č. 1, s. 103-104. ISSN 0308-5694. Dostupné pro PřF UK z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085698308592560#.VWbKzv4w-mQ.
5. KUCHAŘ, Karel. Pracoviště pro kartografii v Československé akademii věd. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1968, 5(2), 16-19.

Jiné významné informace o sbírce: Výstavy:
NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbí­rka po 100 letech: výstava. Praha: Geografická sekce Pří­rodovědecké fakulty, 2013. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=1200520
NOVOTNÁ, Eva, Lada FENCLOVÁ a Bernadine SCICLUNA. Siege maps: keeping memory safe = Mapy obležení jako záchrana paměti : výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2016. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1541603&silo_library=GEN01
NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2014. Dostupné také z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1520098&silo_library=GEN01

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 100000
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 80%
Uvedená jednotka: Exemplářová jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 68000
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 28651
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 65000

Popisná metadata

Používané formáty: MARC xml, MIX, METS
Používané metodiky: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/certifikovane-metodiky
Používaná pravidla: AACR/2, RDA, ISBD(CM), ISBD(A)
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:
mapová díla se popisují po listu u českých území, jako celek u zahraničních

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 300 dpi (jpeg2000)
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: GeoServer, Geonetwork
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: 30 TB
Formát dat pro archivaci: GeoTiff (400 DPI)
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat: GeoTiff

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: GeoTiff
Licence: Licenční smlouvy zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/sluzby-mapove-sbirky
Ceník: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/Cenik_sluzeb_Priloha_Bad_rad_2014.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: rešerše, tisk (i velkoplošný), fotografie, velkoplošný průtahový skener (do šíře 109 cm), SW na detekci neznámého kartografického zobrazení, dataprojektor, prosvětlovací mobilní stůl, exkurze

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Manuscriptorium; Registr digitalizace; Staremapy.cz; Oldmapsonline.org; Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 09:01:56 uživatelem kloudova