headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Kartografie Vlastivědného muzea v Olomouci

Název digitální mapové sbírky: Virtuální mapová sbírka
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps?name=&author=&pubyear_min=&pubyear_max=&scale_min=&scale_max=
Identifikátor instituce: CES: VMO/001-08-16/022001, PEvA
Vědní oblast: 60101 History

Kontakt

Adresa: nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Jméno kontaktní osoby: Mgr.Andrea Jakubcová
Telefon na kontaktní osobu: 585 515 158
Email kontaktní osoby: jakubcova@vmo.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: DRTÍLKOVÁ, Ludmila. Mapy, atlasy a glóby v zrcadle staletí. Od umění k technice. Nahlédnutí do kartografické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci od 16. století po současnosti. Olomouc 2004.; NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti. Prezentace na konferenci. Olomouc, 6. - 8. 9. 2016.; VLASTIVĚDNÉ MUZEUM. 2007. Vlastivědné muzeum v Olomouci: průvodce po sbírkách a stálých expozicích = Regional Museum in Olomouc: guide to the collections and permanent exhibitions = Heimatkundemuseum in Olmütz: Führer durch Sammlungen und Dauerausstellungen. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci. ISBN 978-80-85037-50-0.

Jiné významné informace o sbírce: https://www.vmo.cz/kartografie-73

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 5 289
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%):
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 1 050
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): nelze určit
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 860

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky:
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: SW Demus Metadata dle tabulky VUGTK v projektu

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 200-600 dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu: Zoomify
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: nelze určit
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence: https://www.vmo.cz/dohoda-o-povoleni-reprodukce-dila
Ceník: https://www.vmo.cz/fotoarchiv-zapujcky-reproprava

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby: 13 zdigitalizovaných glóbů

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: e-Sbírky; Virtuální mapová sbírka; Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 11:12:01 uživatelem superadmin