headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Název digitální mapové sbírky: Digitální knihovna Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://kramerius.svkul.cz
Identifikátor instituce: ULG001
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Velká Hradební 3328/45, 400 01 Ústí nad Labem
Jméno kontaktní osoby: Bc. Jan Novák
Telefon na kontaktní osobu: 732 379 449
Email kontaktní osoby: novak@svkul.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce:

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 6 700
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 15
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 205
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 98
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 205

Popisná metadata

Používané formáty: MARC21, MODS, Dublin Core
Používané metodiky: NOVOTNÁ, E. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA.
Používaná pravidla: AACR2/R, RDA, ISBD
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ne
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 96 DPI
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele:
Nároky na software pro uživatele:
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci:
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ne

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Stáhnout
Formát volných dat:

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát:
Licence:
Ceník: https://www.svkul.cz/pro-ctenare/cenik/

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ne
Jiné služby: Dostupnost digiitalizoovanych map ze záložky Navigace. Mapy autorsky chráněny, volně dostupné 2.

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Kramerius; Registr digitalizace;


Poslední aktualizace údajů provedena 20/01/2021 12:38:37 uživatelem novotna