headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapy v archivních souborech Státního oblastního archivu v Zámrsku

Název digitální mapové sbírky:
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.chartae-antiquae.cz/
Identifikátor instituce:
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Michal Severa
Telefon na kontaktní osobu: +420 465 503 126
Email kontaktní osoby: michal.severa@ahapa.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
1) Michal SEVERA - Markéta KAMENICKÁ (edd.), Východočeská panství na mapách. Katalog výstavy. 9. a 11. června 2016, Zámrsk 2016.
Dostupné též z: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2019/04/Michal-SEVERA_panstv%C3%AD_kagalog_2016.pdf 2) Věra SEKOTOVÁ, Historie Východočeského kraje na mapách, Zámrsk 1980.
3) Michal SEVERA, Zemský měřič František Xaver Preitsch a jeho mapy městeček a vsí rychmburského panství, in: Ad honorem VN.K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti, Hradec Králové 2015, s. 247-282.

Jiné významné informace o sbírce: Mapy jsou uloženy dle provenienčního principu v jednotlivých fondech (451), výjimečně ve sbírkách (2). Celková velikost fondu: 46297 Staré kartografické materiály: 5000 Seznam digitalizovaných map: https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2014/08/Digitalizovan%C3%A9-mapy-velkostatk%C5%AF_2014-08-25.pdf

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 14850
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 32%
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 3850
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): nelze určit
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 3591

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw Janus, Elza

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 200-600 dpi
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ano
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: nejsou
Celková velikost dat: 180 GB
Formát dat pro archivaci: jpg, pdf
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat: jpg, pdf

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: jpg, pdf
Licence:
Ceník: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/ceniky-centraly-soa-v-zamrsku/

Georeferencování (vlícování) map: Ano
Mapové indexy: Ne
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz; Virtuální mapová sbírka; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 13/10/2021 13:14:20 uživatelem superadmin