headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky
Mapové sbírky Moravského zemského archivu v Brně

Název digitální mapové sbírky: D 9 Stabilní katastr - indikační skici; D 22 Sbírka map a plánů; D 16 Báňské hejtmanství Brno
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://www.mza.cz/indikacniskici/
Identifikátor instituce: BOE304
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Palachovo náměstí 1, Brno 62500
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Daniel Štaud
Telefon na kontaktní osobu: +420 732 274 839
Email kontaktní osoby: staud@mza.cz

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. Knihovny současnosti 2016. 2016, 24, 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovny-soucasnosti/knihovny-soucasnosti-2016/view
NOVOTNÁ, Eva, Simona HARAŠTOVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Monika MÜLLEROVÁ, Blanka SMEJKALOVÁ a Alena ŠONKOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. Knihovna. 2017, 28(1), 20-44. ISSN 1801-3252.
NOVOTNÁ, Eva, Simona HARAŠTOVÁ, Petra KAŠPAROVÁ, Monika MÜLLEROVÁ, Blanka SMEJKALOVÁ a Alena ŠONKOVÁ. Online Availability of Selected Czech Digitized Map Collections in the Czech Republic. Knihovna. 2017, 2017(1). ISSN 1802-8772. Dostupné také z: http://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2017-1/reviewed-articles/online-availability-of-selected-czech-digitized-map-collections-in-the-czech-republic
MATUŠKOVÁ, Monika. Kartografická analýza vybraných map Moravského zemského archivu v Brně [online]. 2015 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/376183/prif_m/. Vedoucí práce Zdeněk Stachoň.
ŠTARHA, Ivan. Moravský zemský archiv v Brně 1839-1989: dějiny ústavu. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. ISBN 80-86810-01-1.
BRETHOLZ, Bertold. Moravský zemský archiv: jeho dějiny a jeho sbírky. Brno: Zemský výbor Markrabství moravského, 1908.

Jiné významné informace o sbírce: Sbírka obsahuje staré katastrální mapy, dále sbírku starých i moderních map vztahujících se k historickému moravskému území a jiné. Časový rozsah sbírky je vymezen roky 1575-1960. A konečně zákresy důlních děl.
Fondy D obsahující mapy: https://www.mza.cz/a8web/a8apps1/D16/A8SL4DD2Bad3D16.htm
Další odkazy na digitalizované fondy: http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/a8apps1.htm

Fyzický fond mapové sbírky

Velikost zpracovaného fyzického fondu: 5424
Odhad zpracovaného fyzického fondu (%): 8
Uvedená jednotka: Evidenční jednotka

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 5713
Počet objektů (vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): nelze určit
Počet online přístupných zdigitalizovaných obrazů (mapy i vícedílné mapy, mapová díla, atlasy): 5424

Popisná metadata

Používané formáty:
Používané metodiky: Wanner, M. a kol.: Základní pravidla pro zpracování archiválií. 2015.
Používaná pravidla:
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: sw: Janus, ELZA Dublin core předmětová a geografická hesla

Specifikace obrazových souborů

Vodoznaky: Ano
Rozlišení zpřístupněného obrazu: 300 dpi (jpeg)
Komprimace obrazu před zpřístupněním: Ano
Načítání po dlaždicích: Ano
Texty u připožených obrazů (zadní strany, legendy, apod.): Ne
Software provozovatele pro zpřístupnění obrazu:
Nároky na PC pro uživatele: nejsou
Nároky na software pro uživatele: Silverlight
Celková velikost dat:
Formát dat pro archivaci: tiff
Nutnost stažení dalších software pro uživatele: Ano

Služby

Způsob poskytování volných dat
Data lze: Nelze stahovat ani tisknout
Formát volných dat: tiff nebo podle požadavků

Způsob poskytování licencovaných dat
Formát: tiff nebo podle požadavků
Licence: https://www.mza.cz/verejnost/badatelna/vzory-zadosti/
Ceník: https://www.mza.cz/wp-content/uploads/2020/09/sazebnik_uhrad_2019.pdf

Georeferencování (vlícování) map: Ne
Mapové indexy: Ano
Vyhledávání mapových značek: Ne
Čtení starých fontů v OCR: Ne
Legendy v OCR: Ne
Digitalizace na požádání: Ano
Jiné služby:

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Staremapy.cz;


Poslední aktualizace údajů provedena 13/10/2023 09:33:17 uživatelem kloudova