headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Collection of maps and drawings of the Dutch National Archives

Název digitální mapové sbírky: Collection of maps and drawings of the Dutch National Archives
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://www.nationaalarchief.nl/
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: General
Vědní oblast: HISTORY

Kontakt

Adresa: Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE, Den Haag
Jméno kontaktní osoby: Gijs Boink, Ron Guleij
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: gijs.boink@nationaalarchief.nl

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: 1. C. Koeman, 1961. Collections of maps and atlases in the Netherlands: their history and present state. Leiden: Brill; 2. M. Donkersloot-de Vrij. 1981. Topografische kaarten van Nederland vóór 1750: handgetekende en gedrukte kaarten aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven. Groningen: Wolters-Noordhoff; 3. G.G.J. Boink, 2009. 'Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten en tekeningen van het Nationaal Archief' in: Caert-Thresoor 28-3.

Jiné významné informace o sbírce: https://www.nationaalarchief.nl/en/node/103297
http://www.atlasofmutualheritage.nl/

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 300.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 165.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 100.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 45.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 10.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 64
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Mais Flexis; Preservica; Memorix Maior;
Standardy používané pro popisy metadat: METS;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: others;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? some
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Mais Flexis; Preservica; Memorix Maior Rules to create descriptive metadata: EAD / ISAD(G) The collection of maps and drawings consist of 150+ archives and collections accumulated since 1802 and described since 1867. The methods used vary wildly, and so does the extent of description.

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, public Providing of educational and promotional materials: exhibition, guided tours

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:12:20 uživatelem kloudova