headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Maps. The National Archives of Estonia

Název digitální mapové sbírky: Register of the maps of the National Archives of Estonia
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/en
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: cadastral maps from 17th to 20th century
Vědní oblast: HISTORY

Kontakt

Adresa: Tartu, Nooruse Street 3
Jméno kontaktní osoby: MSc. Kadri Tooming
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: kadri.tooming@ra.ee

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce: National Archives of Estonia publishes maps online, before the digitizing of maps the maps were published as part of research by archives´users not as pure map publications.

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 150.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 148.400
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 8.500
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: All is processed

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 53.753
Z tohoto počtu již zveřejněno: 53.753
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: others;
Standardy používané pro popisy metadat: others;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat:
Používané metodiky:
Indexování pomocí: subjectchronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Each map sheet is described separately. Online platform and database is developed by Digital Archives of National Archives of Estonia. rchival descriptions in general base on ISAD(G) standard, additional fields are added for maps. Geographical descriptions are connected with Google Maps and represented on map with two (diagonaly) points that form an approximate square of the location.

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Archival descriptions are all exported to Archives Portal Europe (https://www.archivesportaleurope.net/home) but only on file level, it is not possible to search within maps titles or creators. Users of data: universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, documents, public Providing of educational and promotional materials: Archival educators develop archival lessons that can also include maps, we also prepare exhibitions where maps can be used. Also we have used maps

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Archives Portal Europe;


Poslední aktualizace údajů provedena 30/04/2021 02:27:05 uživatelem novotna