headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Harvard Map Collection. The Harvard University

Název digitální mapové sbírky: Harvard Map Collection Digitial Maps
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://library.harvard.edu/collections/scanned-maps
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Pre-1900, global urban plans, sea atlases, other
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Pusey Library Cambridge MA, USA 02138
Jméno kontaktní osoby: Bonnie Burns
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: maps@harvard.edu

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: 1) Skelton, R.A., the Harvard Map Collections, Harvard Library, 1963 http://id.lib.harvard.edu/alma/990094113160203941/catalog 2) https://archive.org/details/FollowTheMapCatalogue,

Jiné významné informace o sbírce: http://harvardmaps200.org/, https://library.harvard.edu/libraries/harvard-map-collection

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 500.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 125.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 50.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 93.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 93.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 14,000
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 2

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Aleph;
Standardy používané pro popisy metadat: METS; MODS;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; subjectchronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? some
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Further data access: Harvard Geospatial Library/GeoBlacklight Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, publishing houses, television, film production, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: GeoBlackLight; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 22:11:58 uživatelem novotna