headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Lionel Pincus and Pricess Firyal Map Division. The New York Public Library

Název digitální mapové sbírky: Digital Collections
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://digitalcollections.nypl.org/
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky:
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: 176 fifth ave room 117 NY NY 10018
Jméno kontaktní osoby: Ian Fowler
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: ianfowler@nypl.org

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce: https://www.nypl.org/about/divisions/map-division

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 600.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 30.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů:
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: Up to 3 years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 26.536
Z tohoto počtu již zveřejněno: 26.536
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.):

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: others;
Standardy používané pro popisy metadat:
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: AACR2/R; ISBD; RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; subject entries; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Further data access: World Digital Library Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, documents, public Providing of educational and promotional materials: yes

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Oldmapsonline.org; World Digital Library;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 22:21:23 uživatelem novotna