headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Map Department. Zentralbibliothek Zurich

Název digitální mapové sbírky: Kartenportal.CH
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.kartenportal.ch
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: topographic maps
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Zähringerplatz 6, 8001 Zurich
Jméno kontaktní osoby: Jost Schmid
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: jost.schmid@zb.uzh.ch

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
Höhener, Hans-Peter: Die Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich, in: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1977), S. 62-86 ;
Jost Schmid (Hrsg.): Kartenwelten. Die Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich. Murten 2010.

Jiné významné informace o sbírce: https://www.zb.uzh.ch/de/collections/karten-und-panoramen

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 320.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 100.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 30.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 5.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 3.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 2

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Aleph;
Standardy používané pro popisy metadat:
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: RDA;
Používané metodiky: ISBD;
Indexování pomocí: key words; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: Yes
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby:
Further data access: Kartenportal.CH
Users of data: universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, documents, public, Citizens
Providing of educational and promotional materials: on request

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Kartenportal.ch;


Poslední aktualizace údajů provedena 05/05/2021 11:48:43 uživatelem novotna