headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Map Collection. The Royal Danish Library

Název digitální mapové sbírky: Digital collections
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject206/en/
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: National collection of Denmark
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Søren Kierkegaards Plads 1 1219 København K
Jméno kontaktní osoby: Stig Roar Svenningsen
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: stsv@kb.dk

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce: http://www.kb.dk/da/nb/samling/ks/ksintro.html

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 300.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 23.376
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů:
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 26.727
Z tohoto počtu již zveřejněno: 23.376
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.):

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Primo/Alma;
Standardy používané pro popisy metadat: MODS;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Our digital collection is also accessible through an API http://api.kb.dk/data/documentation

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: No
Jiné služby: Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, documents, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 21/04/2021 17:20:33 uživatelem novotna