headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Special Collections, Collections of Maps and Atlases. Leiden University Library

Název digitální mapové sbírky: Digital Collections
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://digitalcollections.universiteitleiden.nl
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Worldwide with emphasis on The Netherlands, VOC- and WIC-territories, Dutch East Indies, Suriname, Netherlands Antilles, Western Europe, manuscript maps
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, The Netherlands
Jméno kontaktní osoby: Drs. Martijn Storms
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: m.storms@library.leidenunivl.nl

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:
Dirk de Vries, Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten uit de Collectie Bodel Nijenhuis (Utrecht, 1989);
Martijn Storms (red.), De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kaarten, portretten en boeken van een pionier in de historische cartografie (Leiden, 2008);
Dirk de Vries, An 'unrivalled collection of maps and charts' at Leiden University Library. In: The Map Collector 47 (Summer 1989), p. 2-7

Jiné významné informace o sbírce:
https://www.library.universiteitleiden.nl/special-collections/collections/maps-and-atlases

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 150.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 80.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 80.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 25.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 20.000
Sbírka zveřejněna: on-line; in a study;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 250
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 10

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Primo/Alma;
Standardy používané pro popisy metadat: others;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:
Programme: Alma
Metadata: MARC21

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: universities, Science institutes, publishing houses, documents, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 13:41:49 uživatelem kloudova