headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Library Map Collection. The University of Manchester

Název digitální mapové sbírky: Manchester Digital Collections (Map Collection)
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/maps002~1~1
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Maps of Manchester and North of England
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Oxford Road, Manchester, M13 9PP, England
Jméno kontaktní osoby: Donna Sherman
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: donna.sherman@manchester.ac.uk

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Imcos Journal Spring 2107 No.148 pp11-16; Riches of the Rylands: the Special Collections of the University of Manchester Library, Manchester: Manchester University Press, 2015

Jiné významné informace o sbírce: https://www.library.manchester.ac.uk/rylands/special-collections/subject-areas/map-collections-travel-and-discovery/

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 150.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 965
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 368
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 965
Z tohoto počtu již zveřejněno: 965
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 6
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: others;
Standardy používané pro popisy metadat: Dublin
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: AACR2/R;
Používané metodiky: Standard excel template from Imaging Services of the Library.
Indexování pomocí: key words; subjectchronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? some
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Very basic description for some records where an image has been ordered by member of public or for exhibition. Digitisation projects or curator requests have more detailed metadata.

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: secondary schools, universities, public Providing of educational and promotional materials: Handouts to support teaching activities for University students.

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:32:59 uživatelem kloudova