headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Kansalliskokoelman karttakokoelma. The National Library of Finland

Název digitální mapové sbírky: Kartat
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://www.doria.fi/handle/10024/109232
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Finland, World Maps
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: Unionikatu 36, Helsinki
Jméno kontaktní osoby: Dr. Jaakko Tahkokallio
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: jaakko.tahkokallio@helsinki.fi

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: The A. E. Nordenskiöld Collection (Catalogue, publ. by Helsinki University Library); no other equally significant publications on the collections)

Jiné významné informace o sbírce: https://www.kansalliskirjasto.fi/en/collections/map-collection-national-collection

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 130.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 130.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 40.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: All is processed

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 1.500
Z tohoto počtu již zveřejněno: 1.500
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.):

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Aleph;
Standardy používané pro popisy metadat:
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: universities, publishing houses, film production, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:27:46 uživatelem kloudova