headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Map Department. The Hungarian National Széchényi Library

Název digitální mapové sbírky: Pannon Digital Integrated Archive
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/1886715
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: The whole collection of maps focuses primarily on Hungarian (depicting Hungary or made by a Hungarian map maker) maps, called
Vědní oblast: GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

Kontakt

Adresa: Szent György tér 4-5-6. 1014. Budapest, Hungary
Jméno kontaktní osoby:
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby:

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: 1. PATAY Pálné: Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának története (1802-1946) IN: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1986-1990, Budapest, OSZK, 1994. 2. Gróf Széchényi Fenrec Térképeinek és atlaszainak katalógusa, OSZK, Budapest, 2002 3.DANKU György: Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében. IN OSZK 215 - Tanulményok egy évforduló tiszteletére. OSZK-Gondolat Kiadó, Budapest, 2018

Jiné významné informace o sbírce:

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 260.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 3.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 5.900
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 8.500
Z tohoto počtu již zveřejněno: 3.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Amicus;
Standardy používané pro popisy metadat: Dublin core;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: ISBD;
Používané metodiky: Internal Regulation (Nat. Lib)
Indexování pomocí: key words; subject entries; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Amicus Metadata: HunMARC, MARC21

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Further data access: Hungaricana (www.hungaricana.hu) Users of data: universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Hungaricana;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 22:33:02 uživatelem novotna