headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Département des Cartes et plans. Bibliothèque Nationale de France

Název digitální mapové sbírky: Département des Cartes et plans
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/cartes?mode=desktop
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: National collection
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: 58 rue de Richelieu 75004 Paris
Jméno kontaktní osoby: Eve Netchine
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: eve.netchine@bnf.fr

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce:

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 1.000.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 361.249
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 300.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 78.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 76.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 100

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: others;
Standardy používané pro popisy metadat:
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: ISBD;
Používané metodiky: RDA;
Indexování pomocí: subjectchronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: Yes
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: Yes
Plnotextové vyhledání z legend: Yes
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, documents, public Providing of educational and promotional materials: Selections on the web, catalogs, papers..

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků:


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:14:54 uživatelem kloudova