headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Collection of maps, plans and views. The British Library

Název digitální mapové sbírky: The British Library
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky:
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Euston Road, London, NW1 2DB
Jméno kontaktní osoby: Tom Harper
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: tom.harper@bl.uk

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce:

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 4.500.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 152.500
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů:
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných):
Z tohoto počtu již zveřejněno:
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.):

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Aleph;
Standardy používané pro popisy metadat: METS;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat:
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; subject entries; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? no
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: universities, public Providing of educational and promotional materials: Georeferencer instructions

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 20/02/2021 23:13:29 uživatelem novotna