headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Special Collections Department. The National Library of Serbia

Název digitální mapové sbírky: Cartographic Materials
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Karte
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Serbian national content
Vědní oblast: HISTORY

Kontakt

Adresa: Skerlićeva 1, Belgrade 11000, Serbia
Jméno kontaktní osoby: Jelena Glišović
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: jelena.glisovic@nb.rs

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce: https://nb.rs/posebne-zbirke/kartografski-fond/

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 55.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 50.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 500
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: Up to 3 years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 300
Z tohoto počtu již zveřejněno: 200
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.):

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: others;
Standardy používané pro popisy metadat:
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: ISBD;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? some
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu:

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Academy of science, Science institutes, publishing houses, television, radio, film production, public Providing of educational and promotional materials: Lectures and presentations to the students of geography and LIS

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 13:40:16 uživatelem kloudova