headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Geography and Cartography Reading Room. The National Library of Estonia

Název digitální mapové sbírky: Digar > Graphics > Maps
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://www.digar.ee/arhiiv/en/pildimaterjal?id=162
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.): digar.ee
Hlavní tematický obsah sbírky: Maps of Estonia through the centuries
Vědní oblast: -

Kontakt

Adresa: Tõnismägi 2 15189 Tallinn, Estonia
Jméno kontaktní osoby: Tiina Kruup
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: tiinak@nlib.ee

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: Tohver, M. Earlier Livonian maps from the map collection of the National Library of Estonia. (Tallinn, 2001 and2003) ; Archival collection in the National Library of Estonia (Tallinn, 2013) ;

Jiné významné informace o sbírce: https://www.rara.ee/en/browse/maps/

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 29.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 29.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 700
Typologie starých kartografických materiálů: old maps;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: All is processed

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 4.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 4.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Sierra;
Standardy používané pro popisy metadat: MODS;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: ISBD;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Innovative - Sierra Rules used to create metadata: MARC21

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: No
Výběr map z listokladů: Yes
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: Yes
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: elementary schools, secondary schools, universities, Science institutes, publishing houses, film production, documents, public, Museums, public authorities Providing of educational and promotional materials: Users guides, user trainings, educational programs

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:23:29 uživatelem kloudova