headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Cartesius. Koninklijke Bibliotheek van België

Název digitální mapové sbírky: Cartesius / Catalogue online
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.): BE
Hlavní tematický obsah sbírky: old maps
Vědní oblast: HISTORY

Kontakt

Adresa: Keizerslaan 4, 1000 Brussels
Jméno kontaktní osoby: Wouter Bracke, Ph.D
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: wouter.bracke@kbr.be

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: W. Bracke - M. Silvestre «De Collectie van de afdeling Kaarten en plans van de KBR», Caert-thresoor 34 (2015): 98–106; Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen conservées à la Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, 1994-

Jiné významné informace o sbírce: https://www.kbr.be/en/collections/maps-and-plans/

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 130.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 10.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 100.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 10.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 10.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 0
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Syracuse;
Standardy používané pro popisy metadat: others;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: ISBD;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: chronological entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Syracuse Exchange format: MARC21

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: No
Vyhledávání podle mapových značek: No
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: secondary schools, universities, Science institutes, publishing houses, television, public Providing of educational and promotional materials: seminars and visits

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 01/08/2023 12:02:07 uživatelem kloudova