headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky




Map Collection. The National Library of Scotland

Název digitální mapové sbírky: NLS Map Images
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: https://maps.nls.uk
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Topographic maps by Ordnance Survey, historical maps of Scotland, Admiralty and hydrographic / marine charts, British official mapping
Vědní oblast: HISTORY

Kontakt

Adresa: 33 Salisbury Place, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, EH9 1SL
Jméno kontaktní osoby: Chris Fleet, Map Curator
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: c.fleet@nls.uk

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce: National Library of Scotland. (1984). The Map Room and its services. Edinburgh: National Library of Scotland; Fleet, C., Wilkes, M., Withers, C., & National Library of Scotland. (2012). Scotland : Mapping the nation. Edinburgh: Birlinn in association with the National Library of Scotland; Brown, I. (2010). Rax me that Buik : Highlights from the collections of the National Library of Scotland. London: Scala.

Jiné významné informace o sbírce: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Scotland; https://www.nls.uk/collections/maps; https://maps.nls.uk/about.html

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 1.500.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 250.000
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 50.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases; old globes;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 250.000
Z tohoto počtu již zveřejněno: 200.000
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho): 0
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Primo/Alma;
Standardy používané pro popisy metadat: Dublin
Pravidla používaná pro tvorbu metadat: AACR2/R; ISBD; RDA;
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; subjectgeographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? yes
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Ex Libris Primo / Alma All these have been used over time, but in general we have moved from ISBD to AACR and then RDA.

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: Yes
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: secondary schools, universities, Academy of science, publishing houses, television, radio, film production, public, legal firms; commercial archaeology; environmental risk consultants; wallpaper companies; bespoke gift companies Providing of educational and promotional materials: https://digimapforschools.edina.ac.uk/

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana; Oldmapsonline.org;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 22:27:06 uživatelem novotna