headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
zahraniční mapové sbírky
Oddział Zbiorów Kartograficznych. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Název digitální mapové sbírky: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Webová adresa digitalizovaných kartografických dokumentů: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
Identifikátor instituce (sigla, CES, atd.):
Hlavní tematický obsah sbírky: Poland. Silesia
Vědní oblast: GEOGRAPHY

Kontakt

Adresa: ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
Jméno kontaktní osoby: Dr. Dariusz Przybytek
Telefon na kontaktní osobu:
Email kontaktní osoby: dariusz.przybytek@uwr.edu.pl

Informace o sbírce

Citace významných publikací o sbírce:

Jiné významné informace o sbírce: https://www.bu.uni.wroc.pl/oddzialy/curie-zbiory-specjalne/oddzial-zbiorow-kartograficznych

Fyzický fond mapové sbírky

Celková velikost fyzického fondu (i nezpracovaného): 25.000
Množství zpracovaných jednotek v elektronickém katalogu: 24.353
Počet fyzických jednotek starých kartografických materiálů: 5.000
Typologie starých kartografických materiálů: old maps; manuscript maps; old atlases;
Očekávané definitivní zpracování sbírky: After 5 and more years

Digitální fond mapové sbírky

Celkový počet zdigitalizovaných obrazů (i nezveřejněných): 1.500
Z tohoto počtu již zveřejněno: 1.100
Sbírka zveřejněna: on-line;
Počet souborů v databázi obrazů (tj. vícedílné mapy či atlasy, tedy vice objektů spojených do jednoho):
Počet zpřístupněných 3D objektů (glóbů, modelů atd.): 0

Popisná metadata

Používané knihovnické či archivní programy pro katalogizaci: Virtua;
Standardy používané pro popisy metadat: Dublin core;
Pravidla používaná pro tvorbu metadat:
Používané metodiky:
Indexování pomocí: key words; subject entries; geographical entries;
Exportují se výše uvedené selekční termíny do metadat? some
Doplňující informace o způsobu a rozsahu popisu: Programme: Virtua

Služby

Služby nabízené s digitalizovanými mapami
Georeferencování (vlícování) map: Yes
Výběr map z listokladů: Yes
Vyhledávání podle mapových značek: Yes
Čtení starých typů písma v OCR: No
Plnotextové vyhledání z legend: No
Digitalizace na požádání: Yes
Jiné služby: Users of data: universities, Science institutes, publishing houses, television, film production, documents, public

Agregace do vyšších celků

Agregace do vyšších celků: Europeana;


Poslední aktualizace údajů provedena 23/02/2021 22:39:02 uživatelem novotna