headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky


Kontakty


PhDr. Eva Novotná, mapcol@natur.cuni.cz , tel.: 221 951 355
ředitelka Mapové sbírky UK, vedoucí projektu

Ing. Miroslav Čábelka, cabelka@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 406
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK, tvorba a administrace webu


Mapová sbírka,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6, 128 43 Praha 2