headerphoto


Databáze digitalizovaných mapových sbírek
České republiky


autor a správce databáze:

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


Kartografické památky patří mezi nejohroženější exponáty národního kulturního dědictví. Prvním krokem k jejich ochraně je nepochybně jejich popis a zpřístupnění. Digitalizace mapových sbírek umožňuje snadný a nepřetržitý přístup k unikátním fondům a zároveň je chrání.

Databáze digitalizovaných mapových sbírek ČR vznikla v roce 2017 z podnětu PhDr. Evy Novotné, jako iniciativa otevřené platformy pro kartografické dokumenty při Národním komitétu UNESCO. Je otevřená všem mapovým fondům a slouží především správcům, ale i badatelům, vědcům a široké veřejnosti.

Informace o sbírkách obsahují fyzické i webové adresy, stručný popis fyzického a digitálního fondu, specifikace popisných metadat a obrazových souborů, služeb i agregaci do vyšších celků.

Aktualizaci údajů provádějí autorizovaní správci sbírek nebo administrátoři. Geografické vyhledávání sbírek je umožněno také na podkladové mapě. Záložka metodiky pomáhá kurátorům při zpracování kartografických děl.

Pokud chcete evidovat svou digitalizovanou mapovou sbírku, neváhejte kontaktovat správce databáze, ing. Miroslava Čábelku na adrese: cabelka@natur.cuni.cz.

Více informací o Databázi digitalizovaných mapových sbírek České republiky je v prezentaci PhDr. Evy Novotné.
TOPlist
Počet přístupů od 25. 10. 2017